LEDIGE KONTORLOKALER KIRKEGT. 202, HAUGESUND

NØKKELINFORMASJON

Adresse: Kirkegata 202, 5525 HAUGESUND

Matrikkel: GNR. 40, BNR. 646, SNR. 2, 3, og 4, HAUGESUND kommune.

Utleier: K Vatnem Eiendom AS / Vatnem Revisjon AS.

Adkomst: Eiendommen har adkomst direkte fra gaten

Tomt: Areal er ca 596 kvm. Tomten er i hovedsak bebygd og med fortau langs østsiden og nordsiden av bygget. Litt grøntareal og gjesteparkering på nordsiden av bygget. Det er også korttids gateparkering i området.

Byggeår: 1989.

Arealer: Bruksareal (BRA): ca 350 kvm pr. etasje, inkl. fellesarealer i trappegang og heis.

Innhold:

Kirkegata 202 er et rent kontorbygg med lukket parkeringsanlegg i underetasjen og fire kontoretasjer. Det er ledige kontorlokaler for leie i hele 1., 2. og 3. etasje. 1. og 3. etasje står ledige og kan overtas omgående, mens 2. etasje kan stilles ledig etter nærmere avtale og gjerne i løpet av høsten 2017. De tre etasjene kan leies samlet eller hver for seg. Lokalene har atkomst via felles trappegang og heis.

Hver etasje har et bruksareal, inkl, felles trappegang/ heis, på ca 350 kvm. Rominndelingen er litt forskjellig fra etasje til etasje, men omfatter i hovedsak resepsjonsområde i midten og med avdelte kontorer langs fasaden mot øst (til Kirkegata) og mot nord (til Grønhauggaten). Møterom, spiserom, arkiv- og datarom, tekjøkken, garderobe og toaletter er i hovedsak lokalisert i hver etasje mot syd og syd/vest. I yttergangen i 1. etasje er felles handicaptoalett. Rominndelingen er gjort med lettvegger/ systemvegger og vil følgelig kunne tilpasses til leietakeres behov. Kopi av plantegninger som viser dagens rominndeling fås hos utleier. Eventuell tilpassing/ rominnredning avtales med utleier.

Leiekontrakt:

Leietid og nærmere detaljer om leievilkår avtales med utleier. Leiekontrakt utarbeides av utleier eller av særskilt engasjert advokat/ megler.

Det tas forbehold om depositum/ bankgaranti.

Oppvarming:

Elektrisk oppvarming.

Installert ventilasjonsanlegg som betjener hele bygget. Det planlegges å erstatte gjeldende anlegg med nytt ventilasjonsanlegg.

Energiattest:

Er under utarbeidelse.

Byggemåte:

Kontorbygg med bærende konstruksjoner i betong.

Parkering:

Garasjeanlegget har lett atkomst via innkjørsel fra Grønhauggaten. Det er plass til 10- 12 biler, evt. med noen i lukket parkering. Fra garasjeanlegget er trappegang og heis.

Garasjeplasser kan disponeres i henhold til egen avtale. Det er felles kundeparkering for tre biler på egen tomt, på nordsiden av bygget. I tillegg er korttidsparkering i Kirkegata.

Vei, vann og kloakk:

Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett.

Offentlige forhold/ Regulering:

Eiendommen ligger i område som omfattes av kommunedelplanen for Haugesund sentrum. Bruken av eiendommen er i samsvar med plansituasjonen..

Kommunale avgifter og renovasjon. Felleskostnader fordeles mellom leietakerne i forhold til leiearealet.

Forsikring:

Huseier betaler bygningsforsikring.

Leietaker er selv ansvarlig for eget forsikringsbehov.

Kjøpers omkostninger: For leietaker er ingen omkostninger i forbindelse med inngåelse av leiekontrakten. Dersom leietaker ønsker å tinglyse leiekontrakten påløper tinglysingsgebyr.

Overtakelse:

1. og 3. etasje er ledige straks.

2. etasje stilles ledig i løpet av høsten 2017, evt. etter nærmere avtale.

Betalingsbetingelser:

Leiebeløpet betales forskuddsvis pr. måned, evt. pr. kvartal.

Det tas forbehold om depositum, evt. bankgaranti til sikkerhet for riktig oppfyllelse av leieavtalen.

Utleie "som den er":

I utgangspunktet utleies lokalene i eiendommen slik de er ved leietakers besiktigelse. Eventuelle endringer avtales særskilt med utleier.

Kontaktinformasjon:

Hein Vatnem, Postboks 536, 5501 Haugesund, mobil 906 86 954, mail: hein@vatnem.no