Våre ansatte

Hein Vatnem
Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører.

Er utdannet siviløkonom, statsautorisert revisor og har 2 års tilleggsutdannelse i juridiske fag (1. og 2. avd. jur. embetseksamen).
Har vært ansatt siden 2001.

Tlf: 52 70 06 20

Mobil: 906 86 954
E-mail: hein@vatnem.no


Lars Tveita
Statsautorisert revisor.

Har vært ansatt hos oss siden 1991.

Tlf: 52 70 06 20

Mobil: 474 88 625
E-mail: lars@vatnem.no

Liv Lyse

Registrert revisor
Har vært ansatt siden 1992.

Tlf: 52 70 06 20

Mobil: 474 87 786
E-mail: liv@vatnem.no

Karsten Vatnem

Statsautorisert revisor og siviløkonom.

Han startet revisjonsselskapet som enkeltmannsforetak i 1984, og har siden vært tilknyttet virksomheten.


Dir. tlf: 52 70 06 20

E-mail: post@vatnem.no