Våre ansatte


Hein Vatnem
Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører.

Er utdannet siviløkonom, statsautorisert revisor og har 2 års tilleggsutdannelse
i juridiske fag (1. og 2. avd. jur. embetseksamen).

Har vært ansatt siden 2001.

Tlf: 52 70 06 20
Mobil: 906 86 954
E-mail: hein@vatnem.no


Lars Tveita
Statsautorisert revisor.

Har vært ansatt hos oss siden 1991.

Tlf: 52 70 06 20
Mobil: 474 88 625
E-mail: lars@vatnem.no


Liv Lyse
Registrert revisor

Har vært ansatt siden 1992.

Tlf: 52 70 06 20
Mobil: 474 87 786
E-mail: liv@vatnem.no


Karsten Vatnem

Statsautorisert revisor og siviløkonom.

Han startet revisjonsselskapet som enkeltmannsforetak i 1984,
og har siden vært tilknyttet virksomheten.

Dir. tlf: 52 70 06 20
E-mail: post@vatnem.no

Vatnem Revisjon AS
Kirkegt. 202
5525 Haugesund

Postboks 536
5501 Haugesund

Tlf: 52 70 06 20
Fax: 52 70 06 21
E-mail: post@vatnem.no
Org.nr. 988 075 167 MVA

Autorisert regnskaps-førerselskap


Medlem av Den Norske Revisorforening